22 Junด้านหนึ่งของแม่น้ำดานูบ

ฮังการีเป็นประเทศที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศในยุโรปตะวันออกมีจำนวนมากในการพิจารณาว่ามีขนาดเล็ก ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยบูดาเปสต์เมืองสองเมืองคือ Buda และ Pest ซึ่งอยู่ฝั่งใดด้านหนึ่งของแม่น้ำดานูบ สถาปัตยกรรมที่ดีที่สุดในทวีปยุโรปบางแห่งจาก Castle Quarter ไปจนถึงอาคารรัฐสภาและ Royal Palace เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเดินเล่นที่ไร้จุดหมาย

Read More ...

05 Junประเพณีที่ฝังแน่นอยู่ในจิตวิญญาณของประเทศ

วันที่ชายหาดไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเป็นประเพณีที่ฝังแน่นอยู่ในจิตวิญญาณของประเทศเกาะของเรา ลูกหลานหลายชั่วอายุคนเดินขวางไปทั่วหาดทรายของเราโยนลูกแก้วลงไปในคลื่นและล่าหาเปลือกหอยเพื่อเป็นที่รักหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลง ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าชายหาดของสหราชอาณาจักรจะเห็นการไหลเข้าของคนรักธรรมชาติพร้อมทั้งเสื้อกันลมและถังเก็บความกระตือรือร้น

Read More ...

28 Aprพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง

ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคล ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด พิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนใน สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จะรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง ปลาสินสมุทร เป็นต้น และ บ่อแสดงกลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด สัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก

Read More ...

06 Febวัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์

วัดสิริมังคลาจารย์ หรือวัดสวนขวัญ ที่มีนามอย่างเป็นทางการว่าวัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์นั้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2050 ในสมัยพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พระเมืองแก้ว) กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์มังราย โดยภายในวัดมีอาศรมอันเป็นที่จำพรรษาของพระสิริมังคลาจารย์ ผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ “มังคลัตถทีปนี” ซึ่งปัจจุบันนี้อาศรมนั้นได้ชำรุดทรุดโทรมปรักหักพังลงแล้ว

Read More ...