06 Febวัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์

วัดสิริมังคลาจารย์ หรือวัดสวนขวัญ ที่มีนามอย่างเป็นทางการว่าวัดตำหนักสวนขวัญศิริมังคลาจารย์นั้น สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2050 ในสมัยพระเจ้าศิริธรรมจักรพรรดิราช (พระเมืองแก้ว) กษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์มังราย โดยภายในวัดมีอาศรมอันเป็นที่จำพรรษาของพระสิริมังคลาจารย์ ผู้นิพนธ์พระคัมภีร์ “มังคลัตถทีปนี” ซึ่งปัจจุบันนี้อาศรมนั้นได้ชำรุดทรุดโทรมปรักหักพังลงแล้ว

อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของปูชนียบุคคลท่านนี้ที่มีในอดีต ได้ทำให้วัดตำหนักเป็นอีกจุดหมายหนึ่งสำหรับคนรักประวัติศาสตร์และอยากต่อจิ๊กซอว์เรื่องราวในอดีตของล้านนาได้เต็มภาพมากขึ้น บุคคลผู้นี้ได้รับการขนานนามว่า “จอมปราชญ์แห่งล้านนา” เดิมชื่อ ศรีปิงเมือง มีศักดิ์เป็นพระเจ้าน้องยาเธอ ของพระเจ้าติลกปนัดดาธิราช (พญาแก้ว) กษัตริย์แห่งนครพิงค์เชียงใหม่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของพระเจ้าติโลกราช และเป็นราชบุตรของพญายอดเชียงรายกับพระนางสิริยสวดี (เทวีปงน้อย) ต่อมาเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรมีฉายาว่า สิริมังคละ ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดสวนขวัญ หรือวัดตำหนัก ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของนครเชียงใหม่ นับเป็นปราชญ์ทางด้านภาษาบาลี ผู้แตกฉานในอักขรวิธีวจีวิพากวากยสัมพันธ์ และฉันทลักษณ์ อย่างยากจะหาผู้เสมอเหมือนได้ ซึ่งเป็นหลักสูตรบาลีชั้นประโยค ปธ.4 ปธ.5 และ ปธ.7 ในปัจจุบัน ผลงานของพระสิริมังคลาจารย์ที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเป็นช่วงที่ท่านจำพรรษาที่วัดตำหนังสวนขวัญนั่นเอง และที่สำคัญผลงานของท่านมีการอ้างอิงโดยบอกถึงที่มาโดยละเอียดซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าของงานในยุคนั้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand