09 Mayพาณิชย์เปิดเกมรุกปลุกเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ

พาณิชย์เปิดเกมรุกปลุกเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ ปลดล็อคความคิด ปรับปรุงธุรกิจด้วยดิจิทัลและ New Business Model พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Enterprises ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สตาร์ทอัพไทยปี 2560 มีจำนวน 1,500 ราย คาดจะสามารถผลักให้เพิ่มขึ้นเป็น 3,000 ราย ภายในปี 2562 พร้อมมองว่านวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนอาวุธชิ้นสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้ธุรกิจมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ขณะที่เทรนด์การใช้นวัตกรรมดิจิทัล Internet of Things (IoT) จะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวัน สังคม และการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การหาจุดสนใจของลูกค้าให้เจอจะพาแบรนด์ให้เข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภคและเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการไม่ควรพลาด แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องไม่ละทิ้งความเป็นตัวเอง เพราะนั่นคือจุดแข็งที่ใครก็ลอกเลียนแบบไม่ได้

นายสกนธ์ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ เช่น YEC, MOC Biz Club, Young FTI มีความพร้อมในการทำธุรกิจเชิงรุกมากขึ้น ด้วยการกระตุ้นและเสริมสร้างแนวคิดให้เอสเอ็มอีนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพขยายโอกาสทางธุรกิจต่อยอดให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจเป็น New Business Model ที่จะสร้างความได้เปรียบในทุกด้านแก่ธุรกิจ

ทั้งนี้ เตรียมจัดกิจกรรม “Smart Startup 2018” เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ 4 ครั้ง เริ่มนำร่องจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 4 จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ภายในงานจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 โซนนิทรรศการ และส่วนที่ 2 การนำเสนอธุรกิจซึ่งเป็นการนำเสนอบริการของธุรกิจสตาร์ทอัพที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจทุกด้าน เช่น ด้านการบริหารจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี การซื้อขายสินค้าและบริการออนไลน์ การขนส่งและจัดเก็บสินค้าตามประเภทธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเอสเอ็มอีได้โดยตรง

นอกจากนี้ ยังมีโซนสัมมนา New Economy Dialogue ที่จะมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินธุรกิจยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาผสมผสานเพื่อวางกลยุทธ์ สร้างจุดขายและมูลค่าเพิ่มเหนือคู่แข่งรวมถึงการเลือกใช้ช่องทางการตลาดในการสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด.-สำนักข่าวไทย