22 Junปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุเหล็ก

ทีมวิจัยเสนอว่าการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุเหล็กกับ amyloid ที่ทำให้เกิดธาตุเหล็กที่ลดสารเคมี ได้แก่ magnetite อาจเป็นสาเหตุของความเป็นพิษที่ก่อให้เกิดการพัฒนาและความก้าวหน้าของโรคอัลไซเมอร์ มีประชากร 850,000 คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมในสหราชอาณาจักรโดยมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านคนในปีพ. ศ. 2525 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านคนในปีพ. ศ. 2594

ไม่มีการรักษาโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมชนิดอื่น ๆ การชะลอการก่อตัวของภาวะสมองเสื่อมภายใน 5 ปีจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงครึ่งหนึ่งจากสภาพช่วยชีวิตได้ 30,000 ชีวิตต่อปี พวกเขายังวิเคราะห์สถานะแม่เหล็กของธาตุเหล็กในแผ่นโลหะเพื่อยืนยันการปรากฏตัวของแร่ธาตุเหล็กต่างๆรวมทั้ง magnetite เหล็กออกไซด์ magnetite