13 Aprจีนจะปรับปรุงกระบวนการศุลกากรให้การค้าต่างประเทศโตยั่งยืน

กรมศุลกากรจีนจะเดินหน้าปรับปรุงกระบวนการศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามระเบียบการนำเข้าส่งออก เพื่อให้การค้าต่างประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

โฆษกกรมศุลกากรจีนแถลงเมื่อวานนี้ว่า กรมศุลกากรกำลังดำเนินการอย่างกระตือรือร้นตามมติและนโยบายของรัฐบาลกลางเรื่องทำให้การจ้างงาน การเงิน การค้าต่างประเทศ การลงทุน และความคาดหวังมีเสถียรภาพ กรมศุลกากรจะเดินหน้าปรับปรุงบรรยากาศทางธุรกิจตามด่านต่าง ๆ จะเริ่มปฏิบัติการพิเศษรอบใหม่ในการอำนวยความสะดวกการค้าข้ามพรมแดน และจะทำให้การลดเวลาตรวจตราสินค้าทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายของผู้นำเข้าและส่งออก

โฆษกกรมศุลกากรจีนแถลงด้วยว่า การนำเข้าและส่งออกขยายตัวอย่างมั่นคงในอัตราร้อยละ 3.7 ต่อปีสำหรับไตรมาสแรกของปีนี้ เป็นผลจากการค้าในเดือนมีนาคมขยายตัวตามเศรษฐกิจที่เติบโตดี การค้าต่างประเทศช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีมูลค่า 7.01 ล้านล้านหยวน (ราว 33.16 ล้านล้านบาท) คาดว่าจะสามารถรักษาการเติบโตได้ต่อไปในไตรมาสสอง